ಅಂತೂ ..ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಒಂದಾದರು

0
343

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ/ಚಿಂತಾಮಣಿ: ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹುಡುಗ ಕೋಲಾರದ ಹುಡುಗಿಯ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ. ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆ ಶೊಹೇಬ್ 28 ವರ್ಷ ದ್ವಿತಿಯ ಪಿಯು ಪೂರ್ಣ.ಕೋಲಾರ ದ ಮೀನಾಜ್ ತರನ್ನುಂ 23 ವರ್ಷ ಬಿ ಇ ಪೂರ್ಣ. ಇವರು ಕೋಲಾರದ ಒಂದು ಮದುವೆ ಯಲ್ಲಿ ಆದ ಪರಿಚಯ .ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಒಪ್ಪದ ಇವರ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿಗೆ ನಿಖಾ ಮಾಡಲು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 16. ನಿಖಾನು ಮುಗಿದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನೊಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಮುಂದೆ ದಿನಾಂಕ 20 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜು ಮುಗಿದು . ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಾಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಂದಾದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸುಖವಾಗಿರಲಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here