ನಂಬಿಕೆಯೋ.!.ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯೋ?

0
108

ಬೆಂಗಳೂರು/ಆನೇಕಲ್: ಇಂದು ಕೋಟೆ ಜಗಳ. ಹಸಿ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮಾರನೆ ದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಪೂರಕೆ.ಮರದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಸಿಕೂಳ್ಳುವ ಪದ್ದತಿ ಕಂಡರೇ ಎಂಥವರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡದೇ ಇರದು. ಇಂಥಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಪೊರಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನಂ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here