ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯವೃಂದದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ.

0
120

ತುಮಕೂರು:ಪೇಲಾದವರ ಬಾಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದ ಹುಳಿಯಾರಿನ ಮಿತ್ರಮಂಡಳಿ ಟುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಮರುಳಜ್ಜ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯವೃಂದದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here